Zichtbaarheid CuijkseCanon

Wist u dat onze CuijkseCanon intussen ook zichtbaar is via regiocanons ?Een overkoepelende website voor regionale en lokale canons in Nederland. En dat er al een aantal vensters zichtbaar zijn via de app canonkijker? Deze app is beschikbaar voor de iphone en android smartphones. Met deze app kun je, in heel Nederland, het verleden ervaren op de plaatsen waar het zich daadwerkelijk afspeelde. Hopelijk dragen deze sites en app mee aan het zichtbaar maken van erfgoed, niet alleen in de gemeente Cuijk maar ook ver daarbuiten.

Brieven aan Clio

Clio is de muze van de geschiedschrijving. Zij noteerde namen en daden, en bewaarde die. U kunt ons helpen ‘Cuijks erfgoed’ te bewaren. Hierbij gaat het niet alleen om voorwerpen en feiten. Cultuur kan zich ook manifesteren in verhalen, muziek, rituelen, kennis, ambachten en gebruiken. Dit materiele en immateriele erfgoed kunnen we doorgeven en beschermen. Schrijft u eens een brief aan Clio info@fotoarchiefdienst.nl en help ons dit Cuijkse erfgoed te beschermen. Na redactie kan uw brief gepubliceerd worden op deze site. Ook kan er, bij voldoende reakties, een nieuw venster samengesteld worden; immaterieel cultureel erfgoed.