Maastollen

Tot op de dag van vandaag is de Maas een belangrijke vaarroute en handelsverbinding. Ook nu is er nog volop scheepvaartverkeer; vrachtverkeer via het water is goedkoop en de rivier verbindt nu eenmaal grote verstedelijkte- en industriegebieden. En waar vervoer is valt geld te verdienen, tegenwoordig via tolkastjes en stickers achter de voorruit van je auto, vroeger gewoon via handje ophouden: stoppen en betalen.

Weer een venster waarin de Maas een rol speelt, Maastollen – onder het venster Over-leven aan de Maas.

de Romeinse brug iterum

Bij een aantal vensters vindt u de opmerking ‘oog in oog met de geschiedenis’, plaatsen van herinnering, bedoelt om de geschiedenis op een andere manier dan via verhalen te beleven. In de canon staat al enige tijd een uitgebreid verhaal over de Romeinse brug. De archeologische vondsten van de Romeinse brug bij Cuijk, zijn overgebracht naar een bewaarplaats op de oude gemeentewerf in Beers. Deze restanten kunt u, op afspraak via de gemeente Cuijk (0485-396600) bezichtigen. Wethouder Rob Poel: “Door ook de restanten van de Romeinse brug toegankelijker te maken, kunnen we een nieuwe mogelijkheid bieden om inwoners én bezoekers van Cuijk kennis te laten maken met ons bijzondere Romeinse verleden.”

onderwaterrestantbrug

onderwaterrestant brug

Watersnood 1926

Na de verschrikkelijke overstromingen van 1880 en 1920 moest het Land van Cuijk nog eenmaal een hoogwaterramp ondergaan. De (laatste?) overstroming van 1926. Daarna was het toch wel welletjes. De Maas werd grondig onderhanden genomen, de techniek moest de tekortkomingen van de natuur verhelpen. Sindsdien lijkt de Maas getemperd…….

Twee vensters erbij, tekst, plaatjes en bewegende beelden van de ramp van 1926.

Beers Dorpsstraat watersnood

de Beersen mensch houdt de voeten droog

Watersnood 1920

Beste Canon-kijkers,

vandaag twee nieuwe vensters, een hoofdvenster over de watersnood van 1920, en daaronder een brief van AJ van Riet uit Beers – een uniek en prachtig ooggetuigenverslag.

Geen of weinig feiten (hoe groot was het gat in de dijk bv) maar veel meer een verledenverbeelding, een blik op het verleden vanuit het perspectief van mensen. Zo kunt u meelezen en -voelen.

Watersnood te Cuijk 17 januari 1920. Met een roeibootje worden de menschen levensmiddelen gebracht.

Watersnood te Cuijk 17 januari 1920. Met een roeibootje worden de menschen levensmiddelen gebracht.