Coole Huub

“Als ik vuur zie ben ik niet te houden. Dan meen ik dat er mensen in nood zijn. Het is geen sport. Ik ben geen halve pyromaan, zoals ze wel eens van brandweerlieden zeggen.” Maar des te meer iemand die zijn hoofd koel houdt. Huub Jacobs, brandweerman. In de serie Kuukse Minse zowaar een held.

Huub Jacobs werd geboren in Cuijk op 13-09-1918 en overleed alhier op  18-06-1978.  Hij was vanaf 1947 chauffeur monteur bij de gemeente en vanaf 1966 opzichter technische dienst gemeentwerken Cuijk.  Vanaf 1946 was hij ook lid van de vrijwillige brandweer. Op 01-01-1960 werd hij ondercommandant en op 01-01-1973 adjunct hoofdbrandmeester. In 1964 ontving hij de bronzen medaille van het Carnegie heldenfonds voor het redden van 3 mensen uit een met giftige gassen gevulde looiput.  In 1968- bronzen kruis, 1971 verzilverd kruis, 1976 verzilverde gesp

Huub Jacobs werd geboren in Cuijk.  In 1964 ontving hij de bronzen medaille van het Carnegie heldenfonds voor het redden van 3 mensen. In 1968- bronzen kruis, 1971 verzilverd kruis, 1976 verzilverde gesp

Anna druup, bange Anna, vuul Anna, het heksenvrouwtje

Personen kunnen, net als jaartallen en historische plaatsen, houvast bieden bij het leren over de geschiedenis. Een (beeld)portret kan een heel verhaal vertellen en abstracte begrippen als eenzaamheid, armoede en eenvoud inzichtelijk maken. De CuijkseCanon geeft u niet alleen historische feiten maar wil ook de verhalen vertellen van individuën: hoe gedraagt iemand zich in een bepaalde situatie, hoe reageert iemand op wat hem overkomt, en wat zijn de reacties van de omgeving daarop?

In de serie Kuukse Minse een portret van Anna Peters uit St Agatha. Geen erflater, maar wel een bijzonder vrouw met een levensverhaal dat een plekje verdient in de canon. Om het verleden weer een stukje dichterbij te brengen.

Het grootste zandgat van Nederland

Tussen de Maas, de A73 en de provinciale weg N321 ligt een gebied dat een waterrijke historie heeft. In oude tijden vroeg men zich weleens af of dit een stuk van de Maas was dat af en toe droogvalt of land dat regelmatig onder water staat.

Nu ligt er een mammoetplas, de Kraaijenbergse plassen, kortweg ‘de Kraai’. Een korte historie waarbij we u alle heisa rondom de politieke besluitvorming maar besparen. Onder extra’s, Water voor water.

Het promotiebord voor de Kraaijenbergse Plassen op de keersluis haven Katwijk

Troef (M)aas

Het is doorgaans goed toeven aan de Maas, soms ook OP de Maas. En dan hebben we het niet over bootjes of ander drijvend materiaal, maar gewoon – wandelen of een kaartje leggen…

Over-leven aan de Maas – Troef (M)aas.