Sporen van het religieus erfgoed in het Land van Cuijk

Mogen protestanten nogal eens recht in de leer zijn, bij katholieken gaan het goede van de schepping, het ware van het geloof en het schone van het aardse leven moeiteloos samen. Na terugkeer van de godsdienstvrijheid in de negentiende eeuw (met dank aan de Fransen) en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 herleefde het katholicisme in Nederland. De katholieke kerk begon (opnieuw) systematisch voor haar geloof te werven en te missioneren. Deze emancipatie van de katholieken was zeer succesvol en de katholieke cultuur beleefde een ongekende bloeiperiode, het Rijke Roomsche Leven. Volgende week sporen van het religieus erfgoed in het Land van Cuijk.

Wolven in het Land van Cuijk

Freud en zijn leerlingen beschouwden de droom als een venster op het onbewuste van de persoon. Op dezelfde manier zouden mythen, legenden en sprookjes ons een blik gunnen op de verborgen wensen, ideeën en angsten van de mensheid in haar geheel.

Illustrator Ivan Bilibin, de Tsarenzoon en de grijze wolf

De held moet in de regel ontelbare draken, monsters en schurken verslaan als hij zijn schone wil veroveren. Meest bekende schurk tegenwoordig is de wrede stiefmoeder, maar verhalen over de wolf gaan honderden jaren terug. De fascinatie en angst voor wolven zit heel diep (het Roodkapje syndroom).

De psychoanalytische verklaring laten we maar aan specialisten over, vandaag een venster over de lotgevallen van de wolf in het Land van Cuijk.

 

Vroegmoderne Tijd, Wolven in het Land van Cuijk.