Melkproducten fabriek Sint Maarten

Melk was en is het witte goud. Melk en de houdbare producten die je ervan kan maken zoals boter, kaas en yoghurt. Tot eind jaren zeventig stonden er twee ‘melkfabrieken’ in Cuijk. In het centrum zelfs, Nutricia en Sint Maarten. Nutricia is verhuisd naar de Hapse buren en Sint Maarten is uiteindelijk opgegaan in DMV Campina (Rijkevoort). Een terugblik op de Coöperatieve stoomzuivelfabriek Sint Maarten.

 

 

Cuijk-Katwijk aan de Maas. ±1935 Machinist en chauffeur Maan Langen rijdt melkbussen voor de melkfabriek Sint Maarten.

Moderne Tijd

Nieuwe tijd, nieuwe nering

Melkproducten fabriek Sint Maarten

 

Melkproducten fabriek Sint Maarten

Meimaand Mariamaand – Lourdesgrot Katwijk

Katwijk aan de Maas, O.L. Vrouw van Lourdes

De bouwpastoor van Katwijk aan de Maas, Joannes Suys, had een speciale verering voor O.L. Vrouw van Lourdes. Bij de parochiekerk liet hij in 1887 een Lourdesgrot bouwen en een bijbehorend processiepark aanleggen. Bedevaartgangers uit het hele land stroomden toe, maar de filiaalbedevaart van Lourdes bleek vooral in trek bij parochies uit de omgeving van Katwijk. De bezoekers kwamen per boot of te voet met delegaties van 100 tot 400 personen. De processies werden gehouden in de Mariamaand (mei), op Maria Hemelvaart (15 augustus) en op de eerste zondag van de Rozenkransmaand (oktober). In de 20e eeuw fluctueerde de toestroom van pelgrims naar het ‘Mariagenadeoord’, met incidentele hoogtijdagen. Na Vaticanum II zijn de georganiseerde, jaarlijkse processies sterk in aantal afgenomen, maar de verering is gebleven.

In de Mariamaand mei een prachtig artikel over de parochiekerk, Lourdesgrot en processiepark in Katwijk. Dit artikel is gepubliceerd op de website van het Meertens Instituut: ‘Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland’. Auteur is Eric Vendrux. Het is met toestemming van het Meertens Instituut integraal overgenomen. Het lemma is  ook te vinden in de boekuitgave Bedevaartplaatsen in Nederland.

Moderne Tijd – Het Rijke Roomse Leven – Lourdesgrot in Katwijk

Lourdesgrot Katwijk