van kerk tot supermarkt

“De stenen kisten met al die mensen, de hoge steenspleten, die er dooreen kronkelen als lange rivieren, het geraas en getier, de zwarte rook en het zand dat er boven zweeft, zonder een enkele boom, zonder een plekje blauwe lucht, zonder wolken – dat alles te samen noemen de Papalagi stad. De stad is zijn schepping, waarop hij buitengewoon trots is. Er wonen daar mensen, die nooit een boom, nooit een bos gezien hebben, nooit de blote hemel, nooit de grote geest van aangezicht tot aangezicht hebben aanschouwd, mensen die leven als de kruipende dieren in de lagunen, die onder de koraalriffen huizen, hoewel die beesten tenminste nog door het frisse zeewater worden omspoeld en de zon met haar warme mond nog tot hen door dringt.”    Aldus Tuiavii, een bewoner van Samoa, die begin vorige eeuw een rondreis maakte door Europa.

Gelukkig is Cuijk geen stad (meer). Het laatste verdiepingsvenster over de ‘stadspoort’ van Cuijk, van noodkerk tot supermarkt.

Moderne Tijd – de stadspoort van Cuijk – van kerk tot supermarkt

van kerk tot supermarkt

Vlees, vliegtuigen en Veghelse waar

De westpoort van Cuijk – Vlees, vliegtuigen en Veghelse waar

Eind 19de eeuw was Cuijk een agrarisch getint plaatsje, passend in de tijd, Brabant was een provincie van boeren (zie de schilderijen van van Gogh). De eenzijdige landbouwstructuur werd echter stukje bij beetje doorbroken en de industriële gedachte begon hier wortel te schieten op een wijze die in deze streek voor onmogelijk werd geacht. In de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkelde Noord-Brabant zich tot een van de meest prominente economische trekkers van Nederland. En Cuijk blies haar partij behoorlijk mee. We bouwden vliegtuigen!

Zie hiervoor ook: Nieuwe tijd, nieuwe nering

Het tweede verdiepingsvenster over de westpoort van Cuijk, Moderne Tijd, de stadspoort van Cuijk.

Vlees, vliegtuigen en Veghelse waar

De stadspoort van Cuijk

In deze tijd is volkshuisvesting en stedenbouw een zaak van architecten en stedenbouwkundigen. En die lijken het niet altijd met elkaar eens te zijn; gaan we voor een (romantische) tuinstad, een (functionele) compacte stad, of iets ertussenin? Over één aspect lijkt men het doorgaans wel eens te zijn, de poort van de stad. Een herkenbare, unieke entree voor iedereen. Denk aan de stadspoorten van weleer of bijvoorbeeld het door Pierre Cuypers ontworpen Centraal Station van Amsterdam. De oostpoort van Cuijk is uiteraard de Maaskade met de Martinuskerk. Maar van het westen uit?

Vandaag een introductie, de komende weken (iedere week) een verdiepingsvenster over deze westpoort van Cuijk.

Moderne Tijd – De stadspoort van Cuijk

Ooit waren ze naast en tussen ons…

Er is opnieuw bezorgdheid om het groeiend antisemitisme. Er zijn aanwijsbare vooroordelen over joden bij Links (anti Israël), Rechts (van oudsher) en helaas reist het antisemitisme ook mee met vluchtelingen. Een probleem dat de komende jaren niet kleiner zal worden.

De geschiedenis vertelt niet één verhaal, het is een caleidoscoop van meningen en interpretaties. Bij elk verhaal is de vraag te stellen wiens geschiedenis wordt verteld en vanuit welk perspectief een gebeurtenis is vastgelegd. Daarbij is de grens tussen goed en fout doorgaans vaag en fluïde. We worstelen steeds meer met uiteenlopende historische visies. Een geschiedenisboek zonder zwarte bladzijden bestaat niet, voor geen enkel volk of land.

Cuijkse Joden 40-45

 

De Joodse gemeenschap in Cuijk (40-45)

Leren van de geschiedenis lijkt een onmogelijke opgave. En zelfs als die voorspeld wordt zijn we niet in staat het tij te keren. Volgende weekend een kort verdiepingsvenster over het lot van de Cuijkse joden in de Tweede Wereldoorlog. Toen in 1945 de kanonnen eindelijk zwegen konden we de balans van de bezetting opmeten, en die was voor enkelen niet best.

Cuijk en het corona virus

Wat kan het snel gaan, in recordtempo van ecopanische naar viropanische tijden. Was het woord duurzaamheid niet weg te slaan uit de media, nu draait alles om het corona virus. Gewoonlijk wordt u hier bijgepraat over Cuijks erfgoed, verhalen over de mensen op wiens schouders wij staan, over gebeurtenissen uit ons Land van Cuijk, over bijzondere gebouwen, over feesten en eigenaardigheden van de bewoners. Maar wij zijn niet alleen op de wereld en grenzen bestaan alleen nog op papier. Ziekteverwekkers hebben zich zo wie zo nooit iets aangetrokken van de lijntjes in de Bosatlas.

Deze keer een verhaal uit Civis Mudi, over hoe mensen wereldwijd omgingen en nog steeds omgaan met epidemieën. Heel leesbaar en voor deze keer niet met het accent op Cuijk e.o., daarvoor is het te groot.

Ik hoop dat iedereen in de bizarre wereld, waarin we nu leven, nog gezond is en erin slaagt zijn/haar leven aan te passen aan de tijdelijke, nieuwe werkelijkheid.

Moderne Tijd – Epidemieën en irrationele reacties

Altijd al belangrijk geweest, schone handen

fanfare Caecilia

De toenemende globalisering lijkt een drijfveer voor mensen en gemeenschappen om op zoek te gaan naar lokale cultuur, tradities en erfgoed en die te beschermen. Binnen de cultuurwetenschappen zie je een verschuiving van de blik op culturen ‘ver af’, naar westerse samenlevingen. Dichtbij wordt (weer) belangrijk.

Harmonieën en fanfares vormden belangrijke bouwstenen voor het culturele en sociale leven. Cuijk had beide, de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino en de fanfare Caecilia, toegankelijk voor iedereen.

Als er in Cuijk iets te doen was, was fanfare Caecilia van de partij. Koningschieten bij het Gilde, Kloosterfeesten in Sint Agatha, Oranjefeesten, Sesamfeest, gouden huwelijksfeesten, zakenjubilea, de opening van de eerste electrische centrale in het land van Cuijk, enz. enz. Fanfare Caecilia stond altijd klaar de bijzondere gebeurtenissen op te luisteren.

Leest u over de opkomst en neergang van deze ‘goddeloze’ fanfare (geen Sint in de naam en dus tegengewerkt door de pastoor) in het venster van deze maand.

Extra’s – Immaterieel cultureel erfgoed – fanfare Caecilia.

fanfare Caecilia

 

Lichten doven en veergeld gereedhouden

De veerdiensten Katwijk – Mook en Cuijk – Middelaar. Eeuwenlang de vlugste (en kortste) verbinding tussen Oost-Brabant en het Rijk van Nijmegen. Dat hadden de Romeinen al door, maar die gaven de voorkeur aan een brug. Dat was weersonafhankelijk en je kon het in beide richtingen tegelijk gebruiken. En zo denken we er nu weer over; de A73, het spoor en (binnenkort) de fietsers hebben een eigen vaste oeververbinding. Einde veerpont?

vroegere Maasstraat met oude Raadhuis, politiebureau,  hotel Bellevue en veerpont

Drs P:

“We zijn hier aan de oever van één machtige rivier
De andere oever is daarginds, en deze hier is hier
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant
Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
En dit heet dan de overkant, onthoud u dat dus goed
Want dat is van belang voor als u oversteken moet
Dat zou nog best eens kunnen, want er is hier veel verkeer
En daarom vaar ik steeds maar vice versa heen en weer
Heen en weer
Heen en weer
Heen en weer
Heen en weer

Moderne Tijd – Lichten doven en veergeld gereedhouden

De roerige jaren twintig?

Met de komst van het nieuwe decennium hopen sommigen op een herhaling van de ‘roaring twenties’ uit de vorige eeuw. Maar roerig betekent naast druk en levendig ook onrustig! En dat was het in Cuijk zeker als het gaat over die zo vertrouwde rivier.

Veel Cuijkenaren nu hebben geen idee van de ramp die zich in de nacht van 16 op 17 januari 1920 voltrok.Het water uit de Maas werd even onze grootste vijand. Woest stromend water, de waterwolf, kent een vernietigende kracht.

Er zijn beelden, maar die zijn van na de overstroming, het water was toen weer rustig en gezakt. Geen ‘live’ beelden zoals je tegenwoordig hebt bij iedere ramp. Maar het ontbreken van een live verslag betekent nog niet dat het allemaal wel meeviel. Ook zonder journaalbeelden waren er dode dieren, mensen op het dak van hun huis, veel schade, ontreddering en ellende.

Deze ramp (en de volgende) had misschien voorkomen kunnen worden. Maar een paar jaar later stond Cuijk en omgeving weer blank, in 1926. Welke duistere waarheid komt dan bovendrijven?

Moderne Tijd – De watersnood van 1920 (honderd jaar geleden deze maand)

Met twee subvensters: een prachtig verslag van A van Riet: ‘Beers, den 18 januari 1920’ én een verslag van een redacteur van de ‘Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant’, met een verontrustend laatste stukje; precies 100 jaar voor deze overstroming werd Cuijk ook getroffen door een waterwolf. Als er sprake is van een 100-jarige interval staat ons dit jaar dus wat te wachten………   

De watersnood van 1920 in Cuijk
Lacto (nu Nutricia)

Cuijk in het Interbellum

In 1975 bracht de Britse rockband Supertramp een vierde album uit. Op de cover, in kleur, een zonnebadende man onder een gele parasol. Radiootje, krantje, cocktail, life’s good. Achter hem, in grijstonen, schoorstenen die veel meer CO2 uitstoten dan in de alarmerende rapporten van het IPCC als absoluut wenselijk gesteld wordt. Onder hem ernstig vervuilde grond met meer PFAS dan onze overheid kan berekenen.

De titel van het album ‘Crisis? What crisis?

2019 wordt het jaar van de crises (meervoud!). Er worden ons apocalyptische scenario’s voorgespiegeld: Bijbelse verhalen over een nieuwe zondvloed door de klimaatverandering, de ondergang van het Avondland door de multiculturele samenleving, het einde is in zicht!

Maar we hebben toch eerder crises overwonnen? In de jaren ’20 en ’30 zag men het ook even niet meer zitten, al helemaal niet na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

We gaan terug naar Cuijk tijdens het Interbellum, het tijdperk tussen de twee wereldoorlogen.

Moderne Tijd – Morgen gaat het beter