De Maas, een stromende kracht

Rivieren hebben een grote invloed op het landschap waar ze doorheen stromen. Stromend water heeft voldoende energie om materiaal af te breken en verderop weer af te zetten. In de omgeving van Cuijk kom je vele door stromend water gevormde geologische fenomenen tegen, zoals komgronden en oeverwallen.

Ook heeft de Maas een niet te onderschatten invloed gehad op de ontwikkeling van het dorp Cuijk. Op de een of andere manier duikt de rivier telkens weer op in allerlei vensters.

De komende weken krijgt de Maas zelfs een hoofdrol in een aantal nieuwe vensters; leven aan de Maas, de Beerse Maas, de grote overstromingen, Maastollen enz..

In juli ieder weekend onder extra’s een tweetal nieuwe vensters, daarna een kleine pauze in augustus.

Hoge Maas en sneeuw 1954

Hoge Maas en sneeuw 1954

Wa zeddenou?

De laatste jaren stijgt de waardering voor het dialect. Het is misschien dan geen tweede taal meer, maar wordt nog steeds in informele situaties (thuis, carnaval, vrienden onder elkaar) gesproken. Het is een taal waarin met name ouderen zich nog goed kunnen uitdrukken en waarmee je je nog niet zo heel lang geleden verstaanbaar kon maken over de grens. Het is bovendien een mooie taal, ‘zoi dè? klinkt beter dan ‘Ligt dat in de lijn der verwachtingen?’ en ‘Welluk?’ is een stuk efficiënter dan ‘Pardon, ik heb u niet goed verstaan, kunt u dat herhalen?’ .

Enfin een nieuw venster ‘Onze Taal’ onder Moderne Tijd.

Zestiende eeuwse glasschilders uit Cuijk

In de Gelderlander, editie Maasland februari 2016, staat een oproep. ‘Bent u trots op iets in uw dorp en vindt u dat daarvoor, in welke vorm dan ook, permanent aandacht zou moeten zijn?’ Mail dan naar…..

In de gemeente Cuijk komen misschien wel meerdere personen in aanmerking voor een mail naar de Gelderlander of voor vereeuwiging in brons. De nu nog levende helden zullen op dat laatste nog even moeten wachten, maar goede geschiedenis heeft geen boodschap aan de goede bedoelingen van het nageslacht.

Gouda is bijzonder trots op twee kunstenaars die in de zestiende eeuw een belangrijke rol in de glasschilderkunst van de Noordelijke Nederlanden hebben gespeeld. Maar wist u dat de broers Crabeth Cuijkse wortels hebben? Dirck, de beroemdste van de twee, ook wel de ‘Rembrandt der glazeniers’ genoemd, is waarschijnlijk in Cuijk geboren. Vader Pieter Crabeth was een Cuijkse glazenier en waarschijnlijk diegene van wie Dirck het vak geleerd heeft en bovendien zelf een zeer verdienstelijk ‘glaesmaker’.

Middeleeuwen – Peter Crabet van Cuijck, glaesmecker

large

Een ‘gouden’ vondst?

Jan Kusters uit Vianen noemt zich ‘vrijwilliger in de archeologie”. Hij speurt met zijn detector akkers en bouwplekken af naar bijzondere zaken. Bijzondere munten behoren ook tot zijn opgravingen, maar de vondst van december 2015, een multi-muntgewicht uit de 16de eeuw, is tot nu toe zijn topstuk. Leest u hierover in een nieuw subvenster, vroegmoderne tijd – Cuijkse voorspoed – Akkers van goud.

de verhalen

Van af nu wordt de canon regelmatig uitgebreid met ‘verhalen’. Verhalen die het verleden (verder) toegankelijk en herkenbaar maken. Alhoewel de canon is opgezet door (semi)professionele historici, en zeker ook nog in handen blijft van deskundigen, wil het niet alleen de historische waarheid naar de samenleving presenteren. De canon wil meer zijn dan een geschiedenis van artefacten, het probeert ook een brug te slaan naar de personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Cuijk zich ontwikkeld heeft tot wat het nu is. Makkelijk herkenbare beelden die u als lezer, op een heel direkte manier, in contact brengen met de tijd en plaats van handeling. Leest u alvast de eerste verhalen onder Moderne Tijd, Industrialisatie; de ‘van Cuijk monoplane’ en een heel persoonlijk verhaal van Cees Homburg over de vleesgigant.

Zichtbaarheid CuijkseCanon

Wist u dat onze CuijkseCanon intussen ook zichtbaar is via regiocanons ?Een overkoepelende website voor regionale en lokale canons in Nederland. En dat er al een aantal vensters zichtbaar zijn via de app canonkijker? Deze app is beschikbaar voor de iphone en android smartphones. Met deze app kun je, in heel Nederland, het verleden ervaren op de plaatsen waar het zich daadwerkelijk afspeelde. Hopelijk dragen deze sites en app mee aan het zichtbaar maken van erfgoed, niet alleen in de gemeente Cuijk maar ook ver daarbuiten.

Brieven aan Clio

Clio is de muze van de geschiedschrijving. Zij noteerde namen en daden, en bewaarde die. U kunt ons helpen ‘Cuijks erfgoed’ te bewaren. Hierbij gaat het niet alleen om voorwerpen en feiten. Cultuur kan zich ook manifesteren in verhalen, muziek, rituelen, kennis, ambachten en gebruiken. Dit materiele en immateriele erfgoed kunnen we doorgeven en beschermen. Schrijft u eens een brief aan Clio info@fotoarchiefdienst.nl en help ons dit Cuijkse erfgoed te beschermen. Na redactie kan uw brief gepubliceerd worden op deze site. Ook kan er, bij voldoende reakties, een nieuw venster samengesteld worden; immaterieel cultureel erfgoed.