De ‘Expo Stier’, het symbool van Cuijk?

exporum canonSymbolen domineren ons leven. Verkeersborden, het verschil tussen een mannen- en vrouwentoilet, de uitgang van een station enz.. Laat de symbolen maar eens weg en zie, we zouden letterlijk de weg kwijt raken. We hebben symbolen nodig, als wegwijzers of om ergens bij te horen, om mens te zijn. Het is misschien het enige waarin we ons onderscheiden van dieren. De betekenis van een symbool is conventioneel, het berust op afspraken. Maar daarmee staat het voor iets, het representeert een groep, een idee, een eigenschap, iets dat verbindt. Je kan er trots op zijn. Hoe zit dat met Cuijk? De Expo-Stier misschien?

De plaatstalen stier van kunstenaar Kees Timmer uit Rotterdam maakte deel uit van de Nederlandse inzending voor de wereldtentoonstelling “EXPO” te Brussel in 1958.

Burgemeester Louis Jansen zag onmiddellijk de symboolwaarde van dit beeld voor Cuijk. De Expo-Stier was het zinnebeeld van het tot over de landgrenzen bekende roodbonte Maasvee dat op de jaarlijkse fokveedag in grote getalen wordt geshowd en verhandeld. Deze stier werd dan ook door het gemeentebestuur van Cuijk voor 1500 gulden aangekocht en per trein naar Cuijk getransporteerd.

Opdat Cuijkse geen kat in de zak kopen, werd de expostier voor de koop gesloten werd, onderzocht door de Cuijkse veearts, F. Viguurs.

Opdat Cuijkse geen kat in de zak kopen, werd de expostier voor de koop gesloten werd, onderzocht door de Cuijkse veearts, F. Viguurs.

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Provinciale weg Cuijk Oeffelt in november 1958 werd de Expo-stier (op de hoek Maasboulevard / Odiliadijk) als “Exporum” onthuld.

De stier is nu het toonbeeld van energie en verwijst naar de voortvarendheid waarmee de sociale en industriele ontwikkeling van Cuijk in het verleden is aangepakt; Cuijk als ‘oord van energie’. Daarmee heeft het een belangrijke symboolwaarde gekregen voor Cuijk.

En de miniatuur versie van de Cuijkse Stier wordt tegenwoordig toegekend en uitgereikt aan mensen, die ertoe hebben bijgedragen dat de gemeente Cuijk in positieve zin bekendheid heeft gekregen. Ontvangers van de Cuijkse Stier worden bijgeschreven in een ereboek.