Feestlied Cuijk 2000 jaren

Refrein

Stadje, dat tweeduizend jaren doorstond

Dat de stormen des tijds moest trotseren

Dierbare plek daar op Brabantse grond

Je wist elke belaging te keren

Ieder Cuijkenaar weet ´t zij in vreugd of in leed

´t is mijn stadje dat ik nooit meer vergeet

 

Waar ranke spitsen zich statig verheffen

Door d´oude toren zo trouw geflankeerd

´t wijds panorma de blik weet te treffen

Maasoever´s pracht overtuigend ons leert

Waar in de schaduw der machtige linde

´n gevel van vroegere schoonheid getuigt

Daar zal men thans jool en feestvreugde vinden

Wijl er eenieder “zijn Cuijk“ nu bejuicht.

Refrein

 

Waar uit de verte reeds rookpluimen melden

Welvaart en rijkdom van Cuijk´s nijverheid

Boeren hun vee door de eeuwen heen telde

Tot het allerbeste, geroemd wijd en zijd

Waar handelslieden hun krachten steeds gaven

Geslacht op geslacht, aan een machtige stand

Daar zal een feestweek beweringen staven

Cuijk is gemeenschap en hecht is de band.

Refrein

 

Waar rijke akkers dit alles omringen

Nodend tot dwalen langs dreef en langs veld

Vogels in ´t lover hun hoogste lied zingen

´n landgoed van vroeger historie vertelt

Daar zal een week lang de vreugd hoogtij vieren

´t twintigste eeuwfeest van ´t stadje ter eer

Cuijkenaar zijn wij, in hart en in nieren

Dit wordt ons feest, wij vergeten ´t nooit meer

Refrein